In Gesprek met het Kaasmonster - Voice Dialogue in de ggz

Auteur('s) Robert Stamboliev, Anita Roelands, Gert Haringsma en Henriette Deckers
ISBN 978 90 8560 076 3
Jaar van verschijning 2021
Uitgeverij Uitgeverij SWP Amsterdam

Hoe breng je de menselijke maat weer terug in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen, verzorgen of dragen. Of het nu gaat om burn-out, verslaving, stemmen horen, SOLK, angst, depressie, trauma, slaapstoornissen of rouw, Voice Dialogue biedt hier handvatten voor. Het boek behandelt per thema zeer levendig beschreven, leerzame en inspirerende praktijkvoorbeelden –zoals die van het kaasmonster. Het biedt de lezer inzicht en schetst de grenzeloze mogelijkheden én effectiviteit in deze counselings- en therapiemethode. Ook geeft het de inspiratie zelf met deze methode te werken.

Bestellen »« Terug naar het overzicht