Inleiding in de counselling

Auteur('s) Markus van Alphen
ISBN 9789089537997
Jaar van verschijning 2016
Uitgeverij Boom

Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening, waarin psychologische kennis een belangrijke rol speelt. Het is een op empowerment gebaseerde hulpvorm waarin de cliënt via de dialoog geholpen wordt zijn probleemoplossend vermogen en zijn veerkracht te vergroten. Counselling is geschikt voor mensen die hulp zoeken bij functioneringsproblemen of last hebben van lichte stoornissen. In Inleiding in de counselling worden de psychologische stromingen behandeld die leiden tot de hedendaagse visies over de mens en zijn gedrag. Door te bekijken wat functioneringsproblemen zijn en hoe counselling die probeert aan te pakken wordt ook het werkgebied van de counsellor gedefinieerd. Ook wordt aandacht besteed aan empowerment en aan de houding van de counsellor. Zo krijgt de aanstaande counsellor handvatten voor het vormgeven van het counsellingstraject. Inleiding in de counselling is in begrijpelijke taal geschreven en wordt door een uitgebreide website ondersteund.

Bestellen »« Terug naar het overzicht