Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Auteur('s) Trix van Lieshout en Ron van Deth
ISBN ISBN 978 90 368 1994 7
Jaar van verschijning 2018
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

Dit boek is ontstaan vanuit vragen uit het werkveld om concrete, praktische adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Deze adviezen worden hierin uitvoerig besproken. De nadruk ligt op oplossingsgericht werken: mét jongeren zoeken naar wat al wél goed gaat en wat voor hen goed werkt.

Bestellen »« Terug naar het overzicht