Actueel

Audrey recenseert

di 20 mrt 2018

Audrey de Jong is psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. In deze rubriek bespreekt zij boeken over psychologie, therapie, coaching en zelfhulp.

De sterren geven een indicatie van de mate waarin het boek inspirerend en/of origineel is, de praktijkgerichtheid (theoretisch – praktisch), een wetenschappelijke basis heeft, toegankelijk en leesbaar is (schrijfstijl) en of extra’s opgenomen zijn in de vorm van tools, links en werkbladen.

Sterren legenda:
             →  niet van toepassing
*           →  in beperkte mate aan de orde/sober toegepast
**          → redelijk
***         → prima in orde/gemiddelde beoordeling
****       → bovengemiddeld
*****      → opvallend goed, springt er echt uit

Positieve leefstijlverandering
Ingrid Steenhuis, Wil overtoom
167 pagina’s
ISBN 978 90 8850 748 9
Uitgeverij SWP

Wanneer mensen iets hun leefstijl blijvend willen veranderen, zijn er een hoop factoren die hierop van invloed zijn. Bewustwording van gedrag en begrijpen hoe iets werkt zijn een mooi begin om de motivatie aan te wakkeren, maar hoe dicht je nu de kloof tussen intenties en gedrag? Een cliënt met overgewicht weet vaak heel goed wat hij beter wel of niet kan eten, maar is onkundig in het veranderen van zijn gedrag. Zelfs matig drinken vergroot het risico op borstkanker, maar toch voelen veel vrouwen zich onmachtig de wijntjes bij het avondeten of in de avond te laten staan. De tips & tricks en top 10 lijstjes om te stoppen met roken, meer te ontspannen of bewegen zijn al gauw bekend en ook professionals vragen zich regelmatig af hoe ze blijvende gedragsverandering kunnen ondersteunen. Dit boek voorziet in deze behoeften. Aan de hand van gedragsanalyses en gedragsveranderingstechnieken met uit de printen werkbladen of links naar tools wordt wat elke professional wil weten over leefstijl en gedragsverandering toegankelijk en beschikbaar gemaakt. Goed onderbouwd en absoluut (direct) in de praktijk toepasbaar.

***     Inspirerend/origineel
*****  Praktisch, toepasbaar
****   Wetenschappelijk onderbouwd
***     Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
**      Vormgeving, opmaak
*****  Werkbladen, tools, links


Compassion focused therapie
Paul Gilbert
287 pagina’s
ISBN 978 90 24415991
Uitgeverij Boom

In Compassion focused therapy, kortweg CFT, staat het leren ervaren van warmte en veiligheid centraal. Dit wordt gefaciliteerd door het oproepen van compassie en zelfcompassie. CFT sluit als therapievorm aan bij de cognitieve gedragstherapie en voegt hier concepten uit het boeddhisme, de neurowetenschappen, evolutionaire psychologie, sociale- en ontwikkelingspsychologie aan toe. Deze integrale invalshoek doet de complexiteit en veelzijdigheid van de menselijke geest recht en werkt hierdoor voor cliënten vaak verontschuldigend. De centrale boodschap binnen de CFT is immers dat het niet jóuw fout is, wat ruimte geeft om nieuwe emotionele landschappen te verkennen. Hoe je als hulpverlener deze veilige ruimte kunt helpen vormen van waaruit jouw cliënt kan groeien, daar word je stap voor stap in dit boek mee bekend gemaakt.

De auteur van dit boek is tevens grondlegger van deze belevingsgerichte aanpak, wat maakt dat de inhoud diepgang heeft en met voelbare liefde vanuit grondige kennis is gebracht. In twee delen word je als lezer in eerste instantie deelgenoot gemaakt van de theorie, waarmee het model toegankelijk wordt gemaakt, om vervolgens met compassieoefeningen aan de slag te gaan in een meer op de praktijk gericht deel. De imaginaties en oefeningen die dit werk rijk is zijn vaak wonderschoon; als door intuïtieve wijsheid gedragen. Ik hoop dat, eens je met dit gedachtegoed in aanraking komt, je net als ik als vanzelf zult merken dat compassie als mindset, als basale mentaliteit, steeds meer eigen wordt.

***     Inspirerend/origineel
***     Praktisch, toepasbaar
***     Wetenschappelijk onderbouwd
****   Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
**       Vormgeving, opmaak
*         Werkbladen, tools, links


Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell en Mia Clase
184 pagina’s
ISBN 978 9401 303347
Uitgeverij Altamira

In Food Fharmacy wordt je deelgenoot gemaakt van een wetenschappelijk onderbouwde invalshoek op gezondheid waarmee je de basisinformatie krijgt over het verband tussen je darmflora, ontstekingen en welzijn én je de receptuur in handen krijgt om de opgedane kennis en inzichten te vertalen naar toepassingen op het gebied van ontstekingsremmende voeding en leefstijl in de praktijk. Het boek kent een heldere indeling. Na drie toegankelijk geschreven meer theoretische hoofdstukken komt in het vierde hoofdstuk de ontstekingsremmende keuken aan de orde, die centraal staat in dit boek. De pijlers die onder Food Fharmacy centraal staan worden gepresenteerd aan de hand van zes voorschriften als: ‘Ga op jacht naar voedingsstoffen’ en ‘Geef je lichaam af en toe kans om te herstellen’. Afgesloten wordt met een na- en dankwoord en een bronvermelding.

Food Pharmacy is prachtig vormgegeven. De luxe hardcover lijkt ingelegd met gouden letters die doordat zij dieper zijn geplaatst ook een extra gevoelsbeleving geven. De opmaak is bijzonder helder en, hoewel er veelvuldig gebruik gemaakt is van kleurrijk fotomateriaal, aangenaam rustig om naar te kijken door het gebruik van ruime marges. Verder vind je verhelderende kaders die door gebruik van icoontjes ingedeeld zijn in onder andere ‘wetenschappelijke achtergrond’, ‘boosts voor je immuunsysteem’ en tips ‘voor kinderen’. Een ruime keus aan recepten en samenvattingen completeert het geheel.

Een bijzonder aantrekkelijk, origineel en inhoudelijk toepasbaar werk over natuurlijke receptuur, voorgeschreven aan iedereen die zijn gezondheid een boost wil geven en bewuster wil eten. En daarbij: ongewenste bijwerkingen en overdosering zijn niet mogelijk.

***** Inspirerend/origineel
***** Praktisch, toepasbaar
***     Wetenschappelijke onderbouwing
***** Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
***** Vormgeving, opmaak
*         Werkbladen, tools, links


Zicht wijze op ongedachte mogelijkheden
Handboek systemische structuuropstellingen
Nelleke van Houts
308 pagina’s
ISBN 978 9492331359
Uitgeverij Het Noorderlicht

Wat een rijkdom in één boek. Ik ben onder de indruk en voel mij geraakt, enthousiast en bevlogen wanneer ik me verdiep en samenhang ervaar met de in dit werk gedeelde visie. Toch begon ik kritisch:
Wanneer een professional een lezing of training geeft waarin dan gaandeweg blijkt dat dit slechts de verpakking was om een eigen organisatie of concept aan de man te brengen, dan vind ik dat lastig. Daarbij vind ik dat je je publiek, je cliënt en dus ook je lezer iets moet willen geven. Een goed idee, een helpend uitgangspunt vindt als vanzelf zijn weg. Je publiek of lezer voelt dit. Daar ben ik van overtuigd.
Zo ervaar ik het in boeken als een struikelblok wanneer eigen methodieken een te prominente plaats krijgen. Dit laatste kleurde mijn beginindruk bij het hier besproken boek Zicht wijze. Het heeft als ondertitel: Handboek systemische structuuropstellingen, waaraan een registered trademark is toegevoegd (SySt®). Ook de tekst op de achterzijde maakte dit niet veel beter. Het trademark komt verschillende keren terug, gekoppeld aan de auteur als autoriteit op dit gebied en de opleidingen die te volgen zijn.
Maar goed, een mooie hardcover, de belofte van de inhoud en de uitnodigende afbeelding van geopende deuren trok mij over de streep in combinatie met nieuwsgierigheid naar de in dit werk gepresenteerde methodiek die een integratie vormt van de familietherapie van Virginia Satir, de hypnotherapie van Milten Erickson, het oplossingsgericht werken van Insoo Kim berg en Steve de Shazer en de systematische therapie van de Heidelberg school. En ik ben er weg van. Wat een intelligent en bruikbaar en verbindend boek!
De ruimte van een bespreking laat niet toe recht te doen aan deze uitgave, maar ik raad haar ten zeerste aan wanneer je vertrouwen hebt in het zelfhelende vermogen van mensen en de kracht van verbinding. Vanuit een doorvoeld en authentiek contact met die ander krijg je met dit boek een schatkist aan samenhangende werkwijzen aangereikt om een ander te helpen zijn eigen weg te gaan.

***** Inspirerend/origineel
****   Praktisch, toepasbaar
***     Wetenschappelijke onderbouwing
****   Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
****   Vormgeving, opmaak
***     Werkbladen, tools, links


Schemagerichte therapie in de praktijk
Helga Aalders en Janie van Dijk
190 pagina’s
ISBN 978907972531
Uitgeverij Hogrefe

Onder de vlag van uitgeverij Hogrefe wordt een mooie op de praktijk gerichte serie boeken uitgebracht onder de titel: ‘In de praktijk’. In deze uitgave staat schematherapie centraal. Schematherapie is een vorm van therapie die vooral geschikt is voor cliënten waarbij persoonlijkheidsstoornissen of aanhoudende angst- of stemmingsklachten aan de orde zijn. Het vormt de achtste uitgave in een reeks waarin iedere keer een vorm van psychotherapie belicht wordt. Op een heldere manier worden de theoretische principes naar de gebieden waarop zij van toepassing zijn vertaald. De boeken zijn fris en overzichtelijk van vormgeving, zonder poespas en geschreven door professionals met kennis van zaken en hun voeten in ‘het veld’.
In dit boek vind je tien hoofdstukken. Er wordt gestart met het schetsen van een kader, waarbij zowel een raamwerk wordt gevormd voor de theorie als praktijk, waarna het zogenaamde modimodel uiteen wordt gezet. Binnen de schematherapie wordt momenteel vooral vanuit dit model gestart waarbij een conceptualisatie gegeven wordt van de snel wisselende gemoedstoestanden die je kunt zien bij bijvoorbeeld borderlineproblematiek. In de hoofdstukken die dan volgen wordt je stap voor stap deelgenoot gemaakt van de inzet van schematherapie bij onder andere depressies, de narcistische persoonlijkheid, in samenspraak met EMDR, in relaties en in groepen. Iedere keer aan de hand van een casus en dialogen, waardoor je een realistische inkijk en een helder beeld krijg, maar waar je bovendien mee aan de slag kunt.

**      Inspirerend/origineel
*****  Praktisch, toepasbaar
***     Wetenschappelijke onderbouwing
*****  Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
**      Vormgeving, opmaak
**      Werkbladen, tools, links


Rake vragen
Siets Bakker en Elles Kramer
Kaartenset in kartonnen doosje
ISBN 9789492331038
Uitgeverij Noorderlicht

Uitgeverij Noorderlicht richt zich op het bekend maken en uitbrengen van boeken en materialen rondom systemisch werken. Binnen deze recensierubriek is ook een ander boek van deze uitgeverij besproken: Zicht wijze en de hier besproken kaartenset sluit hier desgewenst prachtig op aan. 
In een kartonnen box iets groter dan een reguliere set speelkaarten vind je een aan twee kanten bedrukte kaartenset die prachtig in te zetten is bij het systemisch werken. Aan de ene zijde vind je symbolen die als representant kunnen dienen wanneer je een zogenaamde tafelopstelling wilt maken. Op de ander zijde vind je in vijf categorieën vragen die je helpen de systemische kanten van een vraagstuk te onderzoeken. De vijf categorieën zijn herkenbaar door gekleurde kaders en onderverdeeld in de rubrieken ‘algemeen’, ‘persoonlijk’, ‘insluiten’, ‘ordening’ en ‘uitwisseling’. Vragen bij de categorie ‘uitwisseling’ zijn bijvoorbeeld: ‘Wat moet opgegeven worden om erbij te mogen horen?’ Of: ‘Wat is de prijs om te veranderen?’ En: ‘Wie betaalt deze prijs?’ Kort en krachtig worden diverse methoden beschreven waar je in begeleiding direct mee aan de slag kunt. De symbolen vertegenwoordigen bijvoorbeeld mannen, vrouwen, deuren, wolken en geheimen en eens bekend met het systemisch werken heb je met deze set een mooie eenduidige helpende tool in handen. Aantrekkelijk geprijsd en net zo bruikbaar als een luxe set houten figuurtjes (die je overigens ook in prachtige uitgaven bij deze uitgever terug kunt vinden).

***     Inspirerend/origineel
*****  Praktisch, toepasbaar
         Wetenschappelijke onderbouwing
*****  Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
***     Vormgeving, opmaak
         Werkbladen, tools, links


Pepijns geheim
Eckhart Tolle en Robert S. Friedman
ISBN 9789020210422
Uitgeverij Ankh-Hermes

Eckhart Tolle is voor velen een bekende naam. Zijn bekendste boek De kracht van het Nu is een regelrechte bestseller en in vele landen vertaald. Je richten op het hier en nu, staat centraal en brengt je in contact met je eigen heelheid met het herwinnen van innerlijke rust en vreugde als resultaat. Pepijns geheim is een boek dat zich richt op kinderen in de basisschoolleeftijd. Om te lezen of om uit voorgelezen te worden. Maar ook om bij stil te staan, want je kunt passages uit de tekst prachtig als uitgangspunt nemen wanneer je als hulpverlener met kinderen werkt. Het boek vertelt een herkenbaar verhaal over een jongen die met plezier naar school gaat en dan in aanraking komt met een pestkop wat een hele periode aanhoudt. Pepijn gaat slecht slapen, wordt somber en gaat piekeren. Wanneer hij zijn verhaal doet bij zijn opa, leert hij spelenderwijs van zijn opa het geheim van het in het hier en nu aanwezig blijven, wat zijn uitwerking op het pesten heeft. Iedere pagina is even kleurrijk door de fantasierijke en tot de verbeelding sprekende prenten die het boek rijk is. Het voorlezen kan in een half uurtje. In de herhaling en het erover doorpraten ligt de kracht.

***     Inspirerend/origineel
***     Praktisch, toepasbaar
         Wetenschappelijke onderbouwing
***     Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
****   Vormgeving, opmaak
         Werkbladen, tools, links


Schrijven vanuit je hart
Natalie Goldberg
195 pagina’s
ISBN 9789401303644
Uitgeverij Altamira

Dit boek mag wat mij betreft de rol van klassieker onder de schrijfboeken dragen. Wat een puur een inspirerend werk is dit wanneer je je zelf of met je cliënten het creatieve schrijven wilt benutten om passie aan te wakkeren en je diepste zielenroerselen in woorden wilt vangen.
De opmaak van dit boek is bijzonder bescheiden. Een pocket ontdaan van alle opsmuk. Geen tekeningen, kaders, schema’s, verwijzingen, geen kleur, geen multimedia extra’s en waarschijnlijk juist daardoor zo prachtig in zijn eenvoud. De nadruk ligt op de inhoud. Een inhoud die leest als een cursus. In 64 hoofdstukken van elk maximaal vier pagina’s worden adviezen gegeven waarmee je schrijvend jezelf steeds beter leert begrijpen, gebaseerd op een tweeduizend oude manier om de geest te leren kennen. De oefeningen met aansprekende titels als ‘Wat zijn je diepste verlangens?’, ‘Gebruik je eenzaamheid’ en ‘De verhalenkring’ nodigen uit om af te dalen naar de diepere lagen van je wezen. Ze roepen op om doorvoeld plezier te ervaren en verbinding te maken met je geest, want zodra je dit kunt ben je wie je bent en ben je vrij. Voor jezelf en om in te zetten in een therapie- of begeleidingstraject met die ander.

****   Inspirerend/origineel
****   Praktisch, toepasbaar
*       Wetenschappelijke onderbouwing
****   Schrijfstijl: leesbaar, toegankelijk
*       Vormgeving, opmaak
*       Werkbladen, tools, linksGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

Sonja Huizinga - de Jong - vrijdag 23 maart 2018

Dankjewel, Audrey, voor je waardevolle recensies, Sonja