Actueel

Grow It! app geeft jongeren zelfinzicht en veerkracht

ma 14 mrt 2022

Als je jongeren met psychische problemen goede zorg wilt bieden is het van belang dat je hun probleem zo vroeg mogelijk signaleert. Maar hoe doe je dat? En kun je jongeren misschien ook al in een eerder stadium leren om te gaan met waar ze tegenaan lopen? Het Erasmus MC-Sophia ontwikkelde samen met de EUR een app voor jongeren met een verhoogd risico op mentale problemen: de Grow It! app

Manon Hillegers (51) werkt als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Erasmus MC-Sophia. Ze sloeg met hoogleraar orthopedagogiek Loes Keijsers (38) van ESSB de handen ineen. Samen met een team van collega’s, studenten én jongeren ontwikkelden ze de Grow It! app: een app voor en door jongeren. 

Identificatie en challenges
Keijsers: “Het doel van de app is enerzijds gericht op identificatie: we willen zo vroeg mogelijk herkennen hoe het gaat met een kind. Jongeren krijgen door het invullen van een microvragenlijst inzicht in hun emoties. Anderzijds heeft de app een activerende rol: wat kun je er zelf aan doen als je ziet dat het de verkeerde kant op gaat?” Dat activeren gaat met behulp van ‘challenges’, waarbij jongeren door een challenge te doen leren hoe ze bijvoorbeeld stress het hoofd kunnen bieden. Heb je zo’n challenge gedaan, dan verdien je punten.

Onderzoek leuk maken
Het meten van emoties is niet nieuw, vertelt Hillegers. “Als clinicus werk ik veel met pubers en hun ouders. Tijdens gesprekken vragen wij jongeren een vragenlijst in te vullen, waarin ook hun emoties aan bod komen. Maar dat is natuurlijk een momentopname. Het mooie aan de app is dat de deelnemers elke dag hun emoties kunnen delen. Dat geeft ons als onderzoekers en de jongere zelf een veel rijker inzicht in hoe je je voelt in een bepaalde situatie en wat voor jou werkt om bijvoorbeeld uit een negatieve emotie te komen.” Keijsers vult aan: “Wij dachten: ze hebben allemaal een onderzoeksdevice in hun broekzak – laten we ons onderzoek leuk maken. Wat wij doen in de app werd al wel gedaan, maar niet via de telefoon. We hebben er een spel van gemaakt.”

Corona
Aan de lancering van de app in 2020 ging een uitgebreide ontwikkelfase vooraf. Gemeenten, zorginstellingen, patiëntenverenigingen, studenten en jongeren dachten daarin mee. Keijsers: “Zonder al die mensen waren we nergens gekomen. Iedereen die heeft meegeholpen deze droom te verwezenlijken zijn we enorm dankbaar.” Hillegers: “Je kunt vanuit de theorie wel iets bedenken, maar pas als je het test met ouders en jongeren weet je of het werkt. Daar hebben we echt de tijd voor genomen. We wilden dit ook doen mét jongeren.” Die jongeren dachten in focusgroepen actief mee over wat wel en niet werkt. En toen kwam corona en ontstond er vanuit de overheid ruimte voor subsidie voor wie goede ideeën had op het gebied van welbevinden van jongeren. Keijsers: “Wij dachten: ideeën? Wij hebben de oplossing! Ineens verbreedde onze doelgroep zich. Plots behoorden immers alle jongeren tot de risicogroep waar onze app voor ontwikkeld was.” 

eHealth Junior
Inmiddels is de samenwerking doorgegroeid naar eHealth Junior, een samenwerkingsverband met naast Erasmus MC en EUR meer dan 25 partners. Doel is om met behulp van apps emotionele problemen te signaleren en te voorkomen en via spel en gedragsverandering welzijn te bevorderen. Hillegers: “We willen dat kinderen gelukkig door het leven gaan en veerkrachtig opgroeien.” (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam)