Actueel

Niet alle mensen met een ernstige depressie krijgen professionele zorg

di 12 dec 2017

Ondanks dat een grote groep van de mensen met een depressie gebruik maakt van professionele zorg, is er ook een groep die geen professionele zorg ontvangt en ook niet herstelt. Hoewel de ziektelast voor zowel zorggebruikers als niet-zorggebruikers hoog kan zijn, zijn het vooral mensen met ernstige klachten en een lange ziekteduur die professionele hulp ontvangen. Mensen die persoonlijk stigma ervaren zoeken minder snel hulp. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anke Boerema.

Hoger risico door geen zorg
Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis. Er bestaan effectieve behandelingen voor depressie, zoals medicatie en psychologische therapieën, maar veel mensen met depressieve klachten ontvangen onvoldoende zorg. Hierdoor lopen zij hoger risico op het ontwikkelen van ernstigere klachten, hoewel onderzoek ook laat zien dat een aanzienlijk deel gelukkig herstelt zonder professionele zorg. 

Anke Boerema deed onderzoek naar het hulpzoekproces van mensen met een depressie. Wie maken wel of niet gebruik van professionele zorg? Daarnaast keek zij naar de zorgbehoefte. Het ontbreken van zo’n behoefte lijkt een belangrijke reden om geen hulp te zoeken. Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op niet-zorggebruikers, die niet herstellen. Wellicht kan het aanbieden van vroege en laagdrempelige zorg ervoor zorgen dat de ziektelast voor hen niet verergert.

Meer informatie over het proefschrift in PUREGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

Eljo Parmentier - donderdag 14 december 2017

wat ik ernstig vind is dat mensen vaak wel op zoek gaan naar hulp maar stranden door a) niet serieus genomen worden door 1e lijn, b) niet weten hoe en waar hulp te zoeken, c) afhaken door lange wachttijden en intussen aan lot overgelaten worden.