Actueel

Opvoeden in publieke domein

di 13 mrt 2012

Op 26 januari werd Goos Cardol geïnstalleerd als lector Opvoeden in het Publieke Domein aan de Faculteit Sociale Studies van de Zuyd Hogeschool te Sittard. Doel van het lectoraat is een bijdrage leveren aan het versterken van de eigen kracht van gezinnen en de rol van het sociaal netwerk daarbij. In zijn lectorale rede ‘Eerst denken en dan doen’ zet Cardol uiteen dat ‘het versterken van de eigen kracht’ en ‘het beter benutten van het sociaal netwerk’ momenteel nog geen eenduidig gehanteerde begrippen zijn.

Het is belangrijk goed na te denken over de invulling hiervan en over de wijze waarop dit in de jeugdzorg geconcretiseerd kan worden. Anders dreigt het gevaar dat dit slechts lege begrippen zullen worden.

Het doordenken van de begrippen is nodig omdat in de loop der tijd de wijze van opvoeden van kinderen veranderd is. Opvoeden is meer geprofessionaliseerd en meer technologisch geworden. Er zijn minder algemeen geldende normen, waardoor opvoeden een individuele exercitie is geworden. De sociale omgeving van gezinnen is eveneens veranderd, minder statisch, minder geografisch gebonden en verbonden. De eigen kracht van gezinnen versterken en het sociaal netwerk benutten, zijn ingewikkelder dan vaak verondersteld. Het doordenken van de begrippen en het concretiseren ervan voor instellingen en opleidingen zijn voorwaarden om bovengenoemde transitie te doen slagen.

Klik hier voor het rapport “Eerst denken, dan doen”