Actueel

PTSS-behandeling kan patiënten met jeugdtrauma helpen (promotie)

ma 14 mrt 2022

Fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd kan langdurige psychische klachten veroorzaken zoals een posttraumatische stress stoornis (PTSS). ‘Prolonged exposure’ (PE), een vorm van gedragstherapie, is al decennia lang een effectieve behandeling gebleken voor PTSS. Het verwerken van de herinneringen aan het misbruik is een cruciaal element van deze behandeling. Juist bij mensen die in de kindertijd zijn getraumatiseerd wordt PE minder vaak toegepast. Angst voor crises of de overtuiging dat deze behandeling bij hen te belastend of minder effectief is, staat de toepassing in de weg.

In dit promotieonderzoek onderzochten we de effectiviteit van drie vormen van Prolonged Exposure. De vormen verschilden in de intensiteit (‘dosering’) van de behandeling en in het al dan niet starten met een ‘voorbehandeling’ middels een emotieregulatie training. Een gerandomiseerde clinical trial werd uitgevoerd met 149 mensen met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd.

We vonden dat ook deze patiënten effectief en snel behandeld kunnen worden met alle drie de vormen van PE. Het gemiddelde effect op PTSS klachten was groot en hoewel niet alle patiënten profiteerden werd de behandeling goed verdragen. Er waren geen aanwijzingen voor contra-indicaties. Wel vonden we combinaties van patiëntkenmerken die gerelateerd waren aan relatief grotere effecten van de verschillende condities. We concluderen dat Prolonged Exposure – in elk van de onderzochte vormen – een veilige en effectieve behandeling is voor patiënten met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd. (bron: Universiteit Leiden)

Referentie
Choosing the right track. Promotie Chris Hoeboer. Leiden Universiteit, 18 januari, 2022.

Lees hier een interview met Chris Hoeboer over zijn onderzoek.