Actueel

Recensies Counselling Magazine oktober (deel 2)

vr 09 okt 2015

De Huiswerk Hulp
Hogere cijfers sneller klaar (2 boeken - 1 voor leerlingen en 1 voor ouders)
Eva Rensman en Hajo Schoppen
Scriptum 2015. ISBN 978 90 5594 978 6

Huiswerk maken wat een ellende vond ik dat vroeger. Van mijn ouders moest ik elke dag anderhalf uur boven op mijn slaapkamertje mijn huiswerk maken. Tja dan zit je daar... en dan? Begeleiding vanuit school was er nog niet, begeleiding vanuit huis alleen op verzoek (kinderen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid hè). Anderhalf uur duurt lang hoor... als je niet weet wat te doen... De ene onvoldoende na de andere onvoldoende volgde... Beter je best doen, was de remedie!
Wat ik hierboven schets is ruim 25 jaar geleden. Kennelijk is er nog niet veel veranderd want volgens de schrijvers van de twee boekjes 'De Huiswerk Hulp, Hoger cijfers, sneller klaar - voor ouders en voor leerlingen', Eva Rensman en Hajo Schoppen lopen veel leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs nog steeds tegen hetzelfde probleem aan: Ze weten niet goed hoe ze hun schoolwerk kunnen aanpakken. 
De boekjes zijn praktisch opgezet. De inhoudsopgave is duidelijk. Aan elk vak dat je kind op school krijgt (van VMBO tl tot Havo/VWO) wordt een hoofdstuk gewijd. Je kind, en ook jij als ouder hoeft dus niet eerst het hele boek te lezen voor je weet hoe je je huiswerk en/of de begeleiding van je kinderen het slimst kunt aanpakken. (Op extra werk zit je als scholier natuurlijk niet te wachten). De taal die gebruikt wordt is simpel, grappig en aansprekend. Het boek wordt extra aantrekkelijk gemaakt met striptekeningen en ervaringsverhalen van leerlingen, ouders en leerkrachten.
OK... huiswerk maken is nog steeds heel veel werk, ook met behulp van de tips uit dit boekje. Maar pak je het doeltreffender aan, met de juiste motivatie ('Als je weet waar je het voor doet, gaat het makkelijker') de juiste begeleiding, en de juiste locatie (als je beneden aan de keukentafel makkelijker leert doe dat dan vooral), dan zal dat echt aan je resultaten te merken zijn. Of zoals in het boek treffend wordt verwoord:  'Ga vooral niet zitten wachten tot het leuk wordt, want dan kun je lang wachten. Er zijn nou eenmaal ook niet leuke dingen in het leven en één daarvan is school'... Lezen dus! (ja,ja nog meer werk...).

Els Böhm, Trainer/Coach persoonlijke ontwikkeling

Ik? Ik stel niks voor
Manja de Neef
Boom, 2013
ISBN: 978 94 6105 866 9

De opbouw van het boek volgt een logische, bekende volgorde. Van inhoudsopgave naar inleiding, hoofdstukken, paragrafen en tenslotte vaktechnische informatie.
De inhoudelijke behandeling volgt een logische, opbouwende lijn; uitleg van het centrale begrip ‘zelfbeeld’, inhoudelijke behandeling van het proces.
Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan de (on)mogelijkheden van zelfhulp, gelinkt aan bestaande richtlijnen  in de geestelijke gezondheidszorg, en een blik naar de toekomst na zelfhulp of behandeling.
De inhoudsopgave bevat een duidelijke weergave van de inhoud. De inleiding geeft weer waar het boek over gaat. De inhoud van de hoofdstukken is zodanig dat deze elkaar op een logische wijze opvolgen. De wijze van vertellen met voorbeelden, theorie en oefeningen is door het hele boek op dezelfde wijze toegepast. Dit heeft als effect dat het prettig te lezen is.
Na uitleg van het ‘zelfbeeld’ word je meegenomen naar hoe je zelfbeeld je leven beïnvloedt. Met voorbeelden en uitleg wordt aangegeven wat er in je gebeurd en hoe dit je waarneming kleurt en je gedrag beïnvloedt. Vanuit een ‘gezond zelfbeeld’ krijg je met theorie en oefeningen handvaten hoe je opnieuw je zelfbeeld kunt opbouwen en versterken. Wanneer ‘zelfhulp’ en wanneer ‘professionele hulp’ wordt belicht. De aanvullende informatie geeft een aantal organisaties, websites en zelfhulpboeken in relatie tot het hier behandelde thema en theorie. Tenslotte geeft schrijfster een korte uitleg over een vijftal behandelmethoden; CGT, schematherapie, COMET, EMDR en CBM.
Het boek leest gemakkelijk; de theorie is kort en bondig en de voorbeelden zijn herkenbaar en verlevendigen de theorie. Je wordt op een logische en organische manier meegenomen. De oefeningen en tips zijn laagdrempelig en praktisch.  
Het boek biedt wat op de achterzijde is vermeld; inzicht in dit thema en in die zin kan het je helpen om beter te begrijpen wat er gaande is. Terecht wordt in het boek aangegeven dat het veranderen van je zelfbeeld discipline, volharding en geduld vraagt. Of het vermeldde in het hoofdstuk over ‘ zelf aanpakken of hulp zoeken’ je voldoende helpt om dit voor jezelf te kunnen bepalen? Met dit boek kun je in ieder geval een start maken en kennis nemen van mogelijkheden om verbetering in je zelfbeeld te bewerkstelligen. Voor de therapeut biedt dit boek een handzame, beknopte weergave over het thema zelfbeeld en de cognitieve gedragstherapie.

Jacqueline van Vilsteren, Transformatiecoach/therapeut

Self and Social Change
Matthew Adams
Uitgeverij Sage Publications, 2007
ISBN 978 1412 907118

Adams beschrijft sociale veranderingen en hun invloed op theorieën over identiteit. Belangrijke sociale veranderingen zijn globalisatie (de grenzen vervagen, we hebben contact met de hele wereld), technologische verandering (internet, mail, distributie van goederen) en polarisatie (toegang tot internet, gezondheidszorg en scholing).
Sociaal kapitaal neemt af: de contacten in de buurt worden minder, je ziet je vrienden minder en vreemden zijn minder geneigd om te helpen. Ook het werk verandert: het vaste contract is losser, je moet vaker van baan verwisselen. 
In traditionele samenlevingen weet je wie je bent en wat je rol is. Tegenwoordig leven we in meerdere groepen, daardoor moet je meer eigen keuzes maken. Het zelf wordt gevormd door het gezin, vrienden, leraren, tv-producenten, psychologen en de industrie. Organisaties vormen hun medewerkers door opleidingen, gedragsregels en doelen.
Sinds 1990 (Giddens, postmodernisme) wordt reflectie als een onderdeel van de identiteit gezien. Zelfreflectie komt in alle sociale lagen voor. In de bovenste lagen geeft dat het idee van keuze en het gevoel op de goede weg te zijn. In de onderste laag is reflectie pijnlijk: 'Ik heb geen klap te doen, ik verveel me dood en ik heb geen cent te makken.' Of zoals een vluchteling in Frankrijk meldt: 'We weten niet wie we zijn, we zijn niet Arabisch, niet Afrikaans, niet Frans. We worden niet herkend en niet herinnerd.'
Het zelf wordt gevormd door culturele normen en tradities. Door sociale veranderingen verandert de reflectie en daarmee de identiteit. Dit boek geeft een gedegen overzicht van dat onderzoeksveld. Wat opvalt is hoe snel de sociale omgeving verandert. Het boek is van 2007 en Adams rept met geen woord over de invloed van sociale media. Tijd voor een update.

Joke Tacoma, psycholoog en loopbaancoach, gespecialiseerd in mensen met een technische achtergrond

Werkboek voor Hoog Sensitieve Personen
Elaine N Aron
Bruna, Vierde druk 2013. ISBN 978 94 005 0464 6 

Na een korte uitleg over, wat is hoog sensitief, volgt een algemene test waaruit kan blijken of men hoog sensitief is ja of te nee. Er volgen 10 hoofdstukken waarin elke gebied, werk, gevoel, jeugd, zorgen voor jezelf etc, worden beschreven en daarbij volgen diverse opdrachten. De opdrachten bestaan uit inzicht krijgen, reflecteren, her kaderen.
In het laatste hoofdstuk volgen er opdrachten die je kunt doen in een groep met hoog sensitieve personen. Er zitten bruikbare opdrachten bij, die zeker tot reflectie kunnen leiden. Deze opdrachten kunnen ook voor niet hoog sensitieve personen bruikbaar zijn. Het zijn opdrachten die de tijd vragen. Het zijn geen opdrachten die je tussen door kan doen en wil je het hele boek door werken kost dit misschien wel maanden.
In hoofdstuk 3 staan tips en adviezen die niet voor ieder uit te voeren zijn, voorbeelden: een maand per jaar vrij, 1 dag in de week niks doen, geen klusjes, geen thuiswerk, vakantie plannen van twee weken en daarin zoveel mogelijk alleen slapen.
Het boek benadruk minder de fijne kanten van hoog sensitief zijn. Het komt “zwaar” op mij over, als of het een last is. Zelf kijk ik liever naar wat zijn je krachten en hoe bouw je die uit. Het boek straalt minder de positieve kanten uit en na het door leven van de informatie en de opdrachten merk ik dat ik niet het gevoel krijg deze opdrachten wil ik uitproberen of ga ik maken.

Renate Roest, Coach