Actueel

Schrijf in 2021 mee aan PsychoSociaal digitaal!

ma 14 sep 2020

In 2021 zal PsychoSociaal digitaal ‘Verwerken’ en ‘Afstand’ als thema’s dragen. Graag nodigen we deskundigen en vakgenoten, in de thema’s gespecialiseerden, geïnspireerden en anderszins geïnteresseerden uit een bijdrage aan dit vakblad te leveren. Kom in contact met de redactie van PsychoSociaal digitaal middels een synopsis en lees meer over het aanleveren van kopij op www.psychosociaaldigitaal.nl
Wij zien uit naar uw reactie!

Therapeuten in de psychosociale sector hebben met elkaar gemeen dat ze de cliënt benaderen als een gezond mens met een klacht, die het vermogen heeft zichzelf met ondersteuning te helen. Tegelijkertijd vertegenwoordigen de bij PsychoSociaal digitaal aangesloten beroepsverenigingen therapeuten met een verscheidenheid aan vakdisciplines, die leiden tot verschillende interpretaties en een andere aanpak bij dezelfde klacht. Juist vanwege deze verscheidenheid binnen de psychosociale sector, ontstond het idee om tot een inhoudelijke uitwisseling van ideeën en opvattingen te komen rondom een specifiek thema, met het doel om meer kennis te verkrijgen van elkaars vakdiscipline, zodat elke psychosociaal therapeut zijn horizon kan verbreden.

Meer informatie en gratis proefexemplaar op www.psychosociaaldigitaal.nl