Actueel

Week Chronisch Zieken

di 13 mrt 2012

Werk of studie bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van leven en dragen vaak bij aan de vermindering van ziektelast en aan een betere gezondheid. Veel mensen met een chronische ziekte of handicap zijn dan ook zeer gemotiveerd om te werken. Toch is het moeilijk werk te vinden of te behouden. Met het thema Samen Werken zal de Week Chronisch Zieken dit jaar de studiemogelijkheden en de kansen op werk extra in de schijnwerpers plaatsen.

Doe mee en meld uw activiteit aan!
Van harte nodigen wij u uit mee te doen met de Week Chronisch Zieken 2012 en zelf een activiteit te organiseren. Werk en studie staan centraal met als thema Samen Werken, maar uw activiteit hoeft daar niet per se op aan te sluiten om mee te kunnen doen. Aanmelden kan via www.chronischziek.nl onder de button activiteiten. Uw activiteit komt dan -op plaatsnaam- in het programmaoverzicht.

Opening in het kader van Samen Werken
De Week Chronisch Zieken start vrijdag 9 november 2012 met een event over werken en studeren met een beperking. De plaats van het event is op dit moment nog niet bekend.

Onderzoek voortgezet speciaal onderwijs
Juliette Barzilay, student Hogeschool InHolland onderzoekt welke plannen leerlingen van het VSO hebben na hun opleiding. Willen zij gaan werken of verder studeren? Hoe bereiden zij zich voor op de volgende stap? Aan welke informatie hebben zij behoefte? Is er belangstelling voor een informatiebeurs over werk en studie na het VSO? De resultaten van het onderzoek van Juliette zullen richtinggevend zijn voor de opzet van het openingsevent van de Week Chronisch Zieken.

Meer informatie over de Week Chronisch Zieken vindt u op www.chronischziek.nl