Zoek een counsellor

Klik hier om een account aan te maken!Hieronder kunt u op zoek gaan naar een counsellor bij u in de buurt. Bent u zelf counsellor? Klik dan hier om u aan te melden.

Terug naar het overzicht

Marieke Brunings Coaching & Counselling

Marieke Brunings

Bedrijfsnaam:
Marieke Brunings Coaching & Counselling
KvK nummer:
27361557
Adres:
p/a Rapenburg 8
2311 EV Leiden
Regio:
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
 
Telefoon:
06-54943792
Fax:
Mobiel:
06-54943792
Bereikbaar:
Werkdagen - overdag
E-mail:
Website:
Contactpersoon:
Marieke Brunings
Geslacht:
Vrouw
Beroep:
Coach, Trainer, Counsellor
Gespecialiseerd:
Burnout, Business Coaching, Bewustzijn, Communicatie vaardigheden, Competentie ontwikkeling, Gezondheid, Loopbaanbegeleiding, Managementcoaching, Outplacement, Persoonlijk leiderschap, Persoonlijke ontwikkeling, Re-integratie, Stressmanagement, Zingeving
Sector:
Bedrijfsleven, Overheid, MKB, Particulier
Uurtarief:
-
Beroepsorganisatie(s):
Geregistreerd bij:
Aangesloten bij:
Opleiding 1:
4-jarige Post-HBO opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Nederlandse Academie voor Pschotherapie in Amsterdam

Omschrijving


Je levert je grootste prestaties als je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat in evenwicht is met je vermogen om je doel te bereiken. Dan handel je vanuit een diepliggende positieve drijfveer. Je bent creatief, voelt je gelukkig en je doet de dingen die je succes brengen. 

En willen we dat niet allemaal; succesvol, zelfverzekerd en gelukkig zijn?

Echter, dit is allesbehalve vanzelfsprekend. Soms raken lichaam en geest uit balans of werkt emotionele of psychische druk door in je leven en werk. Dan is het tijd om te investeren in jezelf. De sleutel van vooruitgang zit altijd in jezelf, maar is soms diep verborgen. Ik geef je een heldere blik in de spiegel van je ziel.

Ik ben een therapeutisch geschoolde coach/counselor en begeleid cliënten om het gedrag dat hen in bepaalde werksituaties problemen geeft, om te zetten naar nieuw gedrag. Dit proces is gericht op de verandering van het gedrag  in relatie tot de buitenwereld. Als therapeut onderken ik echter ook dat gebeurtenissen in de binnenwereld effect hebben op het handelen in de buitenwereld en andersom. Dit gedrag kan voortkomen uit oude ervaringen die zijn opgeslagen in de binnenwereld. Ik kan daarop adequate interventies toepassen en dit geeft een toegevoegde waarde aan het coachtraject. Het aanleren van nieuw gedrag wordt dus gecombineerd met het oplossen van het onderliggend dilemma.

Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag; ‘wat is de reden dat jij, op dit moment, in deze fase in je leven niet in staat bent gelukkig en tevreden  in je leven en/of je werk te zijn.’ En wat kan mijn rol zijn om jou in staat te stellen te bereiken wat je wil?

Samen gaan we ontdekken wat jij echt wilt en wat je sterke kanten en talenten zijn, waardoor jij weer in je kracht komt.  Ik ga ervan uit dat alles wat je nodig hebt al in jou aanwezig is; je weet het, je kunt het en je doet het. Essentieel is dat je in het traject een actieve positie inneemt.

Mijn doel is mijn cliënten  zodanig te begeleiden dat hierdoor de kwaliteit van hun leven verbetert en zij  – weer – in harmonie met zich zelf en hun omgeving kunnen  functioneren. Zo is ieder traject een aanpak op maat en cliënt krijgt  de kans  om zijn/haar unieke vermogens en mogelijkheden te verkennen en te gaan gebruiken.

Coaching en counseling zijn bij mij niet per definitie sessies in een praktijk. We kunnen ook afspreken op het werk van de cliënt. Of door een stuk wandelen, want buiten in de  natuur is zeer stimulerend voor inzicht en bewustwording.

Ik ben enthousiast en betrokken en kwaliteit en resultaat staan voorop.

Coaching/counseling is vooral effectief

*Als je behoefte hebt aan een sparringpartner;

*Als je te maken krijgt met moeilijke situaties in je leven welke invloed hebben op je werk: je relatie verloopt moeizaam of gaat uit, je hebt gezondheidsproblemen of je bent een      dierbare verloren;

*Als je het even niet ziet zitten en gemotiveerd en gefocust wilt blijven;

*Als je vragen hebt over je functioneren in je werksituatie. Afhankelijk van de vraagstelling kan het gesprek gericht zijn op gedrag, beter begrip van jezelf, nieuwe inzichten en eventueel op te nemen beslissingen;

*Als je wilt nadenken over je loopbaan of meer plezier aan je werk wilt beleven;

*Als je je zelfinzicht wilt vergroten;

*Als je ontslag moet verwerken;

*Als je stresssignalen eerder wilt herkennen en beter wilt leren omgaan met hoge werkdruk of veranderingen op je werk en in het dagelijkse leven;

*Als je je grenzen beter wilt leren aangeven en assertiever wilt worden.

*Etc.


Werkwijze


Voor bedrijven: Employee Counseling

Zijn er in uw bedrijf medewerkers die signalen van overbelasting afgeven? Of gewoon niet lekker in hun vel zitten? Enkele signalen zijn; sneller het overzicht verliezen, moeilijk prioriteiten kunnen stellen, het plezier in hun werk verliezen, minder soepele communicatie en regelmatiger verzuim. Dan is het tijd voor een preventieve aanpak van de werkdruk en stresshantering.

Employee Counseling zorgen ervoor dat uw medewerkers het beste uit zichzelf (blijven) halen. De trajecten zijn functioneringsgericht en leiden tot verbetering van productiviteit en samenwerken en vermindering van verzuim.

De activiteiten van de Employee Counselor zijn gericht op het welzijn van de medewerker in het bedrijf, en op het verminderen van psychosociale risicofactoren voor arbeidsverzuim.  De Employee Counselor adviseert werknemers en managers in het bedrijf en heeft zowel een curatieve als preventieve taak.

De Employee Counselor is actief op verschillende werkterreinen die zich bevinden op het snijvlak van mens, arbeid en organisatie.  De belangrijkste zijn:

  1. Begeleiding, coaching en counseling
  2. Mediation/bemiddeling
  3. Training
  4. Signalering van en advisering over organisatie trends en ontwikkelingen

 1. Begeleiding, coaching en counseling van individuen en groepen medewerkers bij arbeidsgerelateerde problematiek zoals:

  • organisatieontwikkelingen en veranderingen
  • ziekte en re-integratietrajecten
  • werkstress
  • verminderde functioneren van individuen en teams
  • persoonlijke problemen voor zover deze de werksituatie beïnvloeden en kortdurend te behandelen zijn

De Employee Counselor begeleidt, op een resultaatgerichte wijze, werknemers met psychische klachten in relatie tot hun werksysteem.  De focus ligt op enerzijds klachtenreductie en anderzijds de wisselwerking tussen de werknemer en zijn werkomgeving.  Belangrijk is de invloed die de werknemer hier zelf op kan uitoefenen.  Hierbij maakt de Employee Counselor gebruik van, onder andere, oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstechnieken, en competentietrainingen.  De Employee Counselor werkt samen met en verwijst door naar andere disciplines waar nodig (personeelszaken, bedrijfsartsen, leidinggevenden, psychologen, psychiaters, etc.).

2. Mediation bij arbeidsconflicten en spanningen in de relaties met collega’s, leidinggevenden of ondergeschikten.

3. Ontwikkelen en verzorgen van trainingen onder andere rondom:

-  Stressawareness en Stressmanagement

  - Timemanagement

  - Assertiviteit

  - Weerbaarheid/veerkracht

  - Omgaan met verandering 

-   Rationele Effectiviteits Training (RET)

-   Mindfulness

4. Signalering van en advisering over organisatie trends en ontwikkelingen en het mede ontwikkelen van beleid om knelpunten aan te pakken.

Ik heb een uitgebreid netwerk van coaches, counselors, trainers en therapeuten, waardoor er met verschillende  disciplines kan worden samengewerkt en doorverwezen.

Graag wil ik samen met u eraan werken om uw werknemers als mens te laten groeien zodat ze een stuk zelfleiderschap kunnen ontwikkelen en zelfvertrouwen (terug) krijgen om uiteindelijk weer te gaan groeien.

Employee Counseling is vooral effectief

*Als je behoefte hebt aan een sparringpartner;

*Als je te maken krijgt met moeilijke situaties in je leven welke invloed hebben op je werk: je relatie verloopt moeizaam of gaat uit, je hebt gezondheidsproblemen of je bent een dierbare verloren;

*Als je het even niet ziet zitten en gemotiveerd en gefocust wilt blijven;

*Als je vragen hebt over je functioneren in je werksituatie. Afhankelijk van de vraagstelling kan het gesprek gericht zijn op gedrag, beter begrip van jezelf, nieuwe inzichten en eventueel op te nemen beslissingen;

*Als je wilt nadenken over je loopbaan of meer plezier aan je werk wilt beleven;

*Als je je zelfinzicht wilt vergroten;

*Als je ontslag moet verwerken;

*Als je stresssignalen eerder wilt herkennen en beter wilt leren omgaan met hoge werkdruk of veranderingen op je werk en in het dagelijkse leven;

*Als je je grenzen beter wilt leren aangeven en assertiever wilt worden.

*Etc.