Kopij

Thema-uitgaven
2016-1, maart 2016 - Agressie, Geweld en Pesten: download gratis proefnummer
2016-2, november 2019 - Angst
2017-1, juni 2017 - Therapeutische relaties
2017-02, december 2017 - Boosheid
2018-01, juni 2018 - Ethiek
2018-02, december 2018 - Perfectionisme
2019-1, juni 2019 - Zingeving
2019-2, december 2019 - Ervaringsdeskundigheid
2020-1, juni 2020 - Etikettering
2020-2, november 2020 - Verloren
2021-1, medio 2021 - Verwerken
2021-2, eind 2021 - Afstand

Standaard publicatievoorwaarden
Download hier de ‘Standaard publicatievoorwaarden voor bijdragen’ van PsychoSociaal digitaal.

Aanleveren kopij
Voorafgaand aan een artikel mailt u een synopsis van circa 1 A4 met daarin verwoord:

  • wat is het onderwerp? 
  • wat is de doelgroep?
  • wat is de structuur van het artikel (korte beschrijving inhoudelijk)? 
  • in welke mate is het een journalistiek stuk? Bevat het: meerdere invalshoeken, verschillende meningen, praktijkvoorbeelden, cliënten aan het woord, en vanuit welke deskundigheid schrijft u het artikel?
  • wanneer kunt u het artikel aanleveren?

Op basis van uw synopsis nodigt de redactie van PsychoSociaal digitaal u al dan niet uit voor het aanleveren van een (concept) artikel. Een garantie op publicatie is vooraf niet te geven. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Digitale publicatie
Het artikel wordt digitaal beschikbaar gesteld op www.ProfessioneelBegeleiden.nl
De auteur krijgt, indien gewenst, een pdf toegestuurd van het eigen artikel. Dit mag de auteur, met bronvermelding, op de eigen website plaatsen onder bijvoorbeeld ‘publicaties’.
Zodra een auteur het artikel onder de aandacht wil brengen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief of sociale media dient naar de (betaalde) versie op www.ProfessioneelBegeleiden.nl te worden verwezen.

Contact
Kloosterhof Neer B.V.
PsychoSociaal digitaal
Loes Helwegen
loes@kloosterhof.nl